Základní škola Dobratice fotografie

Projekty

Aktivní škola proskoly.cz

http://www.proskoly.cz/

Ovoce do škol

http://www.ovocentrum.cz/cs/ovoce-do-skol

Projekt „Ovoce do škol” je vymezený nařízením Rady (ES) č.13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních. Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

V letošním školním roce 2016/2017 jsme změnili dodavatele pro Projekt “Ovoce do škol” z důvodu rozmanitější nabídky pro žáky.

Bez mámy

Projekt – „ŠKOLA ŠKOLE“, Občanské sdružení bez mámy
Základní škola a mateřská škola Dobratice se v roce 2013 zapojila do projektu „ŠKOLA ŠKOLE“,Občanské sdružení Bez mámy.

Hlavním cílem Občanského sdružení  Bez mámy  je podpora konkrétních dětí, stavba sirotčince, podpora vzdělanosti a pomoc ve zdravotnictví.

Do projektu jsou zapojení Čeští školáci, kteří sami vytvářejí a realizují programy získávání financí na pomoc partnerské škole v Tanzánii. Čeští školáci pak sami rozhodnou, s čím se tanzanské škole za získané peníze pomůže (betonová podlaha, omítka, vymalování, nové toalety, nová střecha, školní hřiště nebo se opatří lavice, učebnice, míče…).

Naší partnerskou školou se stala škola v Tanzánii – Základní škola v ILENGE.

Celé česko čte dětem

http://celeceskoctedetem.cz/

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme “Jdi a čti si!”, ale “Pojď, budu ti  číst”.

Stačí 20 minut denně. Každý den.