Základní škola Dobratice fotografie

Projekty

Kmenová třída v ZŠ Dobratice

Kmenová třída v ZŠ Dobratice

Cíl projektu

Digitální kreativní mládež

více informací naleznete na

https://dkm.zsdobratice.cz/

Aktivní škola proskoly.cz

http://www.proskoly.cz/

Ovoce do škol

http://www.ovocentrum.cz/cs/ovoce-do-skol

Projekt „Ovoce do škol” je vymezený nařízením Rady (ES) č.13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních. Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

V letošním školním roce 2016/2017 jsme změnili dodavatele pro Projekt “Ovoce do škol” z důvodu rozmanitější nabídky pro žáky.

Bez mámy

Projekt – „ŠKOLA ŠKOLE“, Občanské sdružení bez mámy
Základní škola a mateřská škola Dobratice se v roce 2013 zapojila do projektu „ŠKOLA ŠKOLE“,Občanské sdružení Bez mámy.

Hlavním cílem Občanského sdružení  Bez mámy  je podpora konkrétních dětí, stavba sirotčince, podpora vzdělanosti a pomoc ve zdravotnictví.

Do projektu jsou zapojení Čeští školáci, kteří sami vytvářejí a realizují programy získávání financí na pomoc partnerské škole v Tanzánii. Čeští školáci pak sami rozhodnou, s čím se tanzanské škole za získané peníze pomůže (betonová podlaha, omítka, vymalování, nové toalety, nová střecha, školní hřiště nebo se opatří lavice, učebnice, míče…).

Naší partnerskou školou se stala škola v Tanzánii – Základní škola v ILENGE.

Celé česko čte dětem

http://celeceskoctedetem.cz/

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme “Jdi a čti si!”, ale “Pojď, budu ti  číst”.

Stačí 20 minut denně. Každý den.

Název projektu: Škola pro život Dobratice 2023

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003674

Operační program: OP JAK

Délka trvání projektu: 1. 2. 2023 – 31. 12. 2025

Výše dotace: 1 348 006 Kč

Aktivity:

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

1.II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

1.V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

Škola pro život Dobratice 2021 – Šablony III. – MMR v prirotní ose 3

(registrační číslo – CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018366)

Z operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových
aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 2. 2021
Skutečné datum zahájení: 1. 2. 2021
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doučování základní škol

Projekt  ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY DOBRATICE – HERNÍ PRVKY je spolufinancován Evropskou unií.

web + informační tabule na místě