Základní škola Dobratice fotografie

Speciální pedagog

Metodik prevence

Školní metodik prevence
Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem – vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Konzultační hodiny pro žáky a jejich zákonné zástupce:

Mgr. Hana Beránková
Úterý  (po individuální domluvě)
kontakt:      558 651 255
Minimální preventivní program 2017-2018

Webové stránky: školní šikana a kyberšikana:

www.minimalizacesikany.cz

www.e-bezpeci.cz

www.sikana.org

www.bezpecne-online.cz

www.seznamsebezpecne.cz

www.linkabezpeci.cz