Základní škola Dobratice fotografie

4. A třída

Školní rok 2022/2023

Začínáme s mottem: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“

Advent a Vánoce: (zajímavosti)

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

ČESKÝ JAZYK

PRO NEMOCNÉ

Probrané učivo – slovesa – infinitiv, slovesa zvratná – str. 50 – 53

Infinitiv

 • přečti si růžový rámeček ze str. 50 a oranžový rámeček ze str. 51 o slovesech,
 • do sešitu si vypracuj ze str. 50/cv. 3 – první čtyři věty,

Slovesa zvratná

 • přečti si růžový rámeček ze str. 53 o slovesech zvratných,
 • do sešitu si vypracuj cv. 2/str. 53 – pouze z prvních čtyř vět si vypiš slovesa a urči osobu, číslo a čas.

MATEMATIKA – Čísla větší než 10 000

 • do sešitu si vypracuj – str. 53/cv. 5 – první tři sloupce

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Probrané učivo

ČESKÝ JAZYK

Pondělí 12. 12. 2022 – procvičujeme slovesa – dokončení zvratných sloves

 • plníme adventní úkoly – společná práce,
 • procvičení zvratných sloves a tvoření vět – společná práce – str. 53/cv. 3,
 • plníme úkoly v pracovním listě.

Úterý 13. 12. 2022 – vyvozujeme jednoduché a složené tvary sloves

 • plníme adventní úkoly – společná práce,
 • přečetli jsme si společně článek ze str. 54/cv. 1 a ústně vyplnili dané úkoly,
 • zopakuj si: růžový rámeček – str. 54,
 • samostatná práce po přípravě – zápis do sešitu str. 55/cv. 5.

Středa 14. 12. 2022

 • plníme adventní úkoly – společná práce (píšeme pozvánku),
 • online cvičení – https://skolakov.eu/ – slovesa,
 • práce z pracovního listu – ze dvou vět jsme vybrali slovesa a určili osobu, číslo a čas a zápis  infinitivu ke každému slovesu.
 1. věta – Na ulici byl sychravý podzim.
 2. věta – Synek dostal osypky a já zpytoval svou mysl, kde se nakazil.

Čtvrtek 15. 12. 2022 – slovesa

 • plníme adventní úkoly – společná práce,
 • upevňujeme slovesné tvary – jednoduché sloveso, zvratné sloveso, infinitiv a složený tvar slovesa – str. 54/cv.2 – písemně do sešitu – čtyři věty,
 • online cvičení – český jazyk – https://alfbook.programalf.com/index.html?lng=cz

DÚ na pátek 16. 12. 2022 – zopakovat slovní druhy ze str. 9.

Pátek 16. 12. 2022

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MATEMATIKA – procvičujeme (násobky, dělení jednociferným číslem, čtení čísel + rozvinutý zápis)

Pondělí 12. 12. 2022

 •  společná práce v pracovním listě  – násobení, dělení, sčítání v oboru čísel do 10 000.

Úterý 13. 12. 2022

 • čtení čísel – M- str. 55/cv. 1,
 • společná práce + zápis do sešitu – rozvinutý zápis (25 317 – 2.10 000+5.1000+3.100+1.10+7.1) – str. 55/cv.1 – 6 čísel,
 • písemný výpočet do sešitu – M str. 55/cv. 18 – první dva sloupce.

DÚ M str. 55/cv. 18 – dokončit na středu 14. 12. 2022

Středa 14. 12. 2022

 • diktát čísel,
 • kontrola splnění DÚ,
 • upevňování zápisu při písemném sčítání a odčítání,
 • řešíme slovní úlohy – str. 55/cv. 17.

Čtvrtek 15. 12. 2022 – 

 • rozcvička – násobky,
 • řešíme slovní úlohy – str. 55/cv. 15 + určování čísel nejmenších a největších,
 • zápis čísel na známky.

Pátek 16. 12. 2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Procvičování 

MATEMATIKA

 

Rozvrh hodin naleznete zde :

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Anglický jazyk

týdenní učivo 23.1. – 27.1.

pondělí 23. 1.

 • slovní zásoba places in town – popis mapky, přeložky opposite, next to, between
 • means of transport, otázka How do you go to school? By car, on foot…
 • AB str. 43

čtvrtek 26. 1.

pátek 27. 1.

online procvičování:

porovnávání:

hodiny:

have got:

family members

ČÍSLA 1 – 100

 

abeceda:

This is a../ These ( they) are

V L A S T I V Ě D A   

kam jsme došli, co jsme tento týden stihli :   5.12. – 9.12.

Téma :   zápis – Vláda knížat z rodu Přemyslovců – učit se  +  románský sloh, Kosmova kronika , opakovat Velká Morava  (vše bude na testu)

nově zápis – vláda králů z rodu Přemyslovců – učit se (na testu)

učebnice : str.   26 – 29   (některé otázky z učebnice str. 26 a 29 – na testu)

pracovní sešit :    str. 11   hotovo

TEST :  14.12.   opakování – otázky a možnosti A,B + doplňování do vět    (pololetní opakovací test nebude, jen nadále průběžně testy z probraného učiva)

Poznámka : Kdo není ve škole – možno si udělat sám zápis podle učebnice, zjistit a opsat od spolužáka, případně požádat ve škole o ofocení !!!

Hezký víkend a pohodový adventní čas .    Ivana  Bartošová