Základní škola Dobratice fotografie

MŠ Dobratice

Naše MŠ je dvoutřídní, věkové složení dětí je 3 – 7 let. Celkově je zapsáno 43 dětí, z toho 21 dívek a 22 chlapců.

Předškolních dětí je 18, z tohoto počtu jsou dvě děti s odloženou školní docházkou.

V MŠ pracují čtyři učitelé s  předepsanou odbornou kvalifikací. 

Výuka a vzdělávání dětí je uskutečněno v dopoledních i odpoledních hodinách.

Provozní činnost zajišťuje školnice, vedoucí školní jídelny a tři pracovnice kuchyně.

Registrace do MŠ zde