Základní škola Dobratice fotografie

MŠ Dobratice

Naše MŠ je dvoutřídní, věkové složení dětí je 3 – 7 let. Celkově je zapsáno 43 dětí, z toho 21 dívek a  22 chlapců.  

Předškolních dětí je 22, z tohoto počtu mají 3 děti odloženou školní docházku a 4 děti se budou individuálně vzdělávat.

V MŠ pracují čtyři učitelé s  předepsanou odbornou kvalifikací a jeden učitel si vzdělání doplňuje.

Výuka a vzdělávání dětí je uskutečněno v dopoledních i odpoledních hodinách.

Provozní činnost zajišťuje školnice, vedoucí školní jídelny a čtyři pracovnice kuchyně.