Základní škola Dobratice fotografie

MŠ Dobratice

Online zápis do MŠ Dobratice – klikněte zde.

 

Naše MŠ je dvoutřídní, věkové složení dětí je 3 – 7 let. Celkově je zapsáno 43 dětí, z toho 19 dívek a 22 chlapců.

Předškolních dětí je 12, z tohoto počtu má 1 dítě odloženou školní docházku a dvě děti se budou individuálně vzdělávat.

V MŠ pracují čtyři učitelé s  předepsanou odbornou kvalifikací. 

Výuka a vzdělávání dětí je uskutečněno v dopoledních i odpoledních hodinách.

Provozní činnost zajišťuje školnice, vedoucí školní jídelny a tři pracovnice kuchyně.