Základní škola Dobratice fotografie

MŠ Dobratice

Naše MŠ je dvoutřídní , věkové složení dětí je 2 – 6 let. Celkově je zapsáno 43 dětí, z toho 19 dívek a 24 chlapců.

Předškolních dětí je 14, z tohoto počtu se na žádost zákonných zástupců budou dvě děti individuálně vzdělávat .

V MŠ pracují čtyři učitelé, z nichž dva mají předepsanou odbornou kvalifikaci.

Dva učitelé si doplňují kvalifikaci studiem na vysoké škole.

Výuka a vzdělávání dětí je uskutečněno v dopoledních i odpoledních hodinách.

Provozní činnost zajišťuje školnice, vedoucí školní jídelny a tři pracovnice kuchyně.