Základní škola Dobratice fotografie

Provozní doba

Od 1. 9. 2021 je provozní doba mateřské školy prodloužena do 16. 30 hod.

 

Vnitřní režim školy MŠ Dobratice

 

1. třída

7,00 –  11.30 – scházení dětí, spontánní činnosti dle volby a přání dětí, jazykové chvilky, smyslové                                  hry, individuální činnosti, tělovýchovné aktivity

8,30 – 9,00 – hygiena, svačina

9,00 – 9,30 – řízené činnosti zaměřené na spontánní učení ve skupinách a individuálně

9,30 – 11,30 – příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,30 – 12,15 – hygiena, oběd

12,15 – 14,30 – hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity v jednotlivých třídách

14,30 – 15,00 – hygiena, svačina

15,00 – 16,00 – odpolední zájmové činnosti dětí

 

2. třída

6, 30 –  8,30 – scházení dětí, spontánní činnosti dle volby a přání dětí, jazykové chvilky, smyslové                                   hry, individuální činnosti, tělovýchovné aktivity

8,30 – 9,00 – hygiena, svačina

9,00 – 9,30 – řízené činnosti zaměřené na spontánní učení ve skupinách a individuálně

9,30 – 11,30 – příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,30 – 12,15 – hygiena, oběd

12,15 – 14,30 – hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity v jednotlivých třídách

14,30 – 15,00 – hygiena, svačina

15,00 – 16,30 – odpolední zájmové činnosti dětí