Základní škola Dobratice fotografie

Provozní doba

Organizace dne:

6,30 – 7,00 – scházení dětí ve 2. třídě, hry a aktivity dle volby dětí

7,00 – 8,00 – ranní hry ve svých třídách dle volby a přání dětí, jazykové chvilky, smyslové hry, individuální činnost, ranní cvičení

8,30 – 9,00 – hygiena, svačina

9,00 – 9,30 – didaktické cílené činnosti zaměřené na spontánní učení ve skupinách a individuálně

9,30 – 11,30 – pobyt venku

11,30 – 12,15 – hygiena, oběd

12,15 – 14,30 – hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity v jednotlivých třídách

14,30 – 15,00 – hygiena, svačina

15,00 – 16,00 – odpolední zájmové činnosti dětí ve 2 třídě