Základní škola Dobratice fotografie

5.třída

Hezký den,

zítra nás čeká výlet na Slovensko, připomínám jen, co s sebou:

PAS (OBČANSKÝ PRŮKAZ), SVAČINA, PITÍ, POUZDRO S LEPIDLEM A NŮŽKAMI – PRO JISTOTU, PŘEZUVKY SI VEZMOU DĚTI VE ŠKOLE. POKUD JE V AUTOBUSU ZLE, KINEDRIL PŘED CESTOU A PAK NA CESTU ZPĚT.

Milí rodiče a milé děti,

jsme v posledním ročníku na této škole a čeká nás spoustu práce. Nejen s učením, ale s dalšími aktivitami spojenými se školou. Tento rok slavíme výročí naší školy. Budeme se věnovat její historii a současnosti. Aktivit však bude mnohem více, snad budeme mít k tomu podmínky,  nic nás nezastaví.

Na stránkách školy a v mailu máte informace týkající se chodu prvního týdne ve škole. V dalším týdnu již pojedeme dle rozvrhu.

Mějte hezký zbytek prázdnin a ve středu děti, PRAVOU NOHOU 🙂

Český jazyk – Slovotvorný základ, diktát ze strany 9/cv. 11, procvičování předpony a přípony

Matematika – práce se závorkou, písemné odčítání a sčítání, řešení slovních úloh str. 7/ cv. 1, 2, 4 apod. v geometrii opakování přímky, úsečky, bod, kolmice …

Vlastivěda – Opakování časové osy, panovníků a událostí. Život poddaných – opakování – D. ú. vytvoř rodokmen

– Zemědělství, nerostné bohatství a průmysl – dokončení ze 4. třídy – zápis proveden do sešitu

Anglický jazyk

přehled učiva 13. 9. – 17.9.

Pondělí 13. 9.

  • Učebnice str. 5/6 a, 6b – poslech, doplňování slov do dialogu, rozhovor se spolužákem
  • AB str. 3/3,4,5

Středa 15. 9.

  • Pozdravy + rozhovor viz uč. str. 5/6a
  • neurčitý člen a x an – učebnice str. 6 / 2a
  • AB str. 4 / 1

Homework: AB str 4/2, slovní zásoba AB str. 80- Greetings/introductions, 1B In the classroom

Pátek 17. 9.

  • spelling nové slovní zásoby ( in the classroom)
  • AB str. 4 / 3, 4

Homework: https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index – záložka grammar, záložka 1, 2

 

Přírodověda – kam jsme došli, co jsme tento týden zvládli : 6.9. – 10.9. 

učebnice str. 4/ 1. – 11.   a   str.5/12. – 21.   jen ústně !!! (nic do učebnice nepíšeme)

pracovní sešit Př.  str. 4/ 1,2,3,4   str. 5/ 5,6 (někteří dokončit za d.ú.)

d.ú. (ST 15.9.)  str. 5/ 7

Hezký  víkend.   Bartošová

 

Rozvrh hodin naleznete zde :