Základní škola Dobratice fotografie

5.B třída

Školní rok 2023/2024   „BUĎME  FIT“

Nabídka zájmových útvarů a kroužků:​
PO – sportovní 13,30-14,30
ÚT – Klub čtenářů 13 – 14,30
ST​ – Klub Šikulů 13,15 – 14,45
Doučování:  každé úterý 12,15-13,00

Procvičování a opakování učiva :

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda

 

jeden obrázek

https://mathigon.org/tangram

Rozvrh hodin naleznete: zde


Anglický jazyk

linky k procvičování slovní zásob a gramatiky

přítomný čas prostý

 1. https://wordwall.net/cs/resource/14138505/p%c5%99%c3%adtomn%c3%bd-%c4%8das-prost%c3%bd
 2. https://wordwall.net/cs/resource/14138505/p%c5%99%c3%adtomn%c3%bd-%c4%8das-prost%c3%bd
 3. https://wordwall.net/cs/resource/14138505/p%c5%99%c3%adtomn%c3%bd-%c4%8das-prost%c3%bd
 4. https://wordwall.net/cs/resource/14138505/p%c5%99%c3%adtomn%c3%bd-%c4%8das-prost%c3%bd
 5. https://wordwall.net/cs/resource/14138505/p%c5%99%c3%adtomn%c3%bd-%c4%8das-prost%c3%bd
 6. https://wordwall.net/cs/resource/14138505/p%c5%99%c3%adtomn%c3%bd-%c4%8das-prost%c3%bd

přítomný čas prostý otázky

 1. https://wordwall.net/cs/resource/14138505/p%c5%99%c3%adtomn%c3%bd-%c4%8das-prost%c3%bd
 2. https://wordwall.net/cs/resource/14138505/p%c5%99%c3%adtomn%c3%bd-%c4%8das-prost%c3%bd
 3. https://wordwall.net/cs/resource/14138505/p%c5%99%c3%adtomn%c3%bd-%c4%8das-prost%c3%bd

project grammar 4. lekce

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

 

project online practice https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index

otázky sloveso být

https://www.youtube.com/watch?v=TBDVyp3vHHU

sloveso být

 1. https://wordwall.net/cs/resource/12383779/to-be/to-be-positive
 2. https://wordwall.net/cs/resource/23601421/angli%c4%8dtina/practice-to-be
 3. https://wordwall.net/cs/resource/9188526/to-be
 4. https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
 5. https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
 6. https://wordwall.net/cs/resource/13272179/to-be/to-be-negative

neurčitý člen a x an

 

 1. https://wordwall.net/cs/resource/9175587/anglick%c3%bd-jazyk/a-an
 2. https://wordwall.net/cs/resource/14853264/angli%c4%8dtina/a-an-
 3. https://wordwall.net/cs/resource/38439001/a-an