Základní škola Dobratice fotografie

Fotogalerie

Školní rok 2023/2024

Mazlíčci ve škole

Pobyt v přírodě 3., 4. třída

Výlet 1., 2.A, 2.B

Pobyt v přírodě –  5. A+ 5.B

Radovánky

Raduň

PROJEKT MAP

Mladí výtvarníci o našem regionu

Den MATEK

Aurora Borealis

Sportovní olympiáda v ŠD

Naši absolventi 2019 -2024

Kvízomat

Malí včelaři

Papilonia

Koncert vítězů

Mc Donald’s Cup

ŠACHOVÝ TURNAJ 2024

Divadelní přehlídka Vyškov

Zápis do 1.třídy

Křížem krážem Slezskou bránou

Den s Andersenem

V knihovně

TURNAJ ve vybíjené

Jaro

Podpoř ptáky, vytvoř budku

Karneval

Lyžujeme

Recitační soutěž oblastní kolo

Filmové představení VYNÁLEZCE

Olympijský pětiboj

Božkova kasička

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

K+M+B 2024

Divadelní přehlídka PRAHA

Naši sportovci

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

JARMARK

sv. LUCIE

Přišel k nám Mikuláš

Děkujeme za Charitativní akci KRABICE OD BOT

Vánoční perličkování

Labutí jezero

Bubnovačka

Tajemný večer

Druháci v Českém Těšíně

Mlsná vařečka

Návštěva hasičské stanice HZS MSK Nošovice

3.třída

Zlatý kapřík – soutěž

Malí ZOOLOGOVÉ

Plaveme 2.+3. třídy

Slavnostní zahájení roku

Školní rok 2022/2023

Vysvědčení

Školní výlet 1.+2. třídy

Pobyt 4.A + 4.B

Pobyt 3.+5.

Radovánky

 Soutěž ŠIKULŮ

MDD s Inkou Rybařová

SOKOLNÍCI

Maminky slaví

Turistika s rodiči

Projekt RECYKLACE

Ondřejník – náboženství

Vybíjená PALKOVICE

Divadelní festival – Vyškov

Zápis

Den s ANDERSENEM

Hustej Internet

Naši šachisté

Vítáme JARO

Velikonoční dílny

Okresní kolo v recitaci

Obvodní kolo v recitaci

Sportujeme

KARNEVAL 2023

Naši malí finančníci

Malí lyžaři

RECITAČNÍ soutěž

Zase lyžujeme

KMB

sv. Lucie

Česko zpívá koledy

Pomáháme

Přišel k nám Mikuláš

Návštěva ZŠ DOBRÁ

Přiletěl k nám Dudek

Návštěva z MŠ

Kalusův kalamář  

almanach2022   Tvorba našich žákyň

Tajemná škola

Páťáci

Čtvrtá A.

Čtvrtá B.

Třeťáci

Druháci

První A.

První B.

Plaveme

Vítáme Vás

Kroužky

Hand Made

Školní rok 2021/2022

ŠKOLA SLAVÍ 150 LET

Pobyt – Gruň

Naše badatelky

Orientační běh

Digitálně kreativní mládež – TURNAJ ROBOTŮ

Digitálně kreativní mládež – workshop I.

Digitálně kreativní mládež – workshop II.

Digitálně kreativní mládež – workshop III.

Digitálně kreativní mládež – tvoříme

Turnaj

Zápis

Literární dílna

Karneval

LYŽUJEME

RECITUJEME

K+M+B

Projekt MIMINO

Naše LUCKY

Mikulášská škola

Mlsná vařečka

Páťáci

Čtvrťáci

Třetí B.

Třetí A.

Druháci

Čarovný den

Dravci

Co je u nás nového

Prvňáčci

Šatna

Počítačová učebna

Školní rok 2020/2021

POBYT KAZMARKA

2.B v družině

Karneval – 1. třídy

Prvňáci – Lidské tělo

Zimní malování

Přání třeťáků

Vánoce u prvňáků

Projekt perličkování

Advent ve 4.třídě

Mikuláš 2020

Mailová škola 1.třída

Mailová škola 2. Atřída

Mailová škola 2.B.třída

Mailová škola 3.třída

Mailová škola 4.třída

Mailová škola 5.třída

Projekt POZNEJ SVŮJ KRAJ – Paskov

Projekt URSUS

Projekt ŘEMESLNÁ DÍLNA

Čtvrťáci

 
Školní rok 2019/2020

Mailová škola 1.A

Mailová škola 1.B

Mailová škola 2.třída

Mailová škola 3. třída

Naši páťáci