Základní škola Dobratice fotografie

3. třída

. Aktuality:.

úrazy ve škole – ihned hlásit vyučujícímu, vychovatelce, aby se mohl zapsat – pro případné šetření s pojišťovnou

  • lyžařský výcvik – Ski Opalená v termínu 23. – 27. 1., cena cca 3700 Kč, půjčovné bude umožněno, ceny nejsou ještě známy
  • Ozdravný pobyt – Kozubová – https://www.hotel-kozubova.cz/, termín 12. – 16. 6 (upřesníme zda souhlasí)
  • 28. 4 – pojedeme do divadla Loutek v Ostravě

Prosím rodiče, aby vybavili své děti papírovým kapesníky, děkuji

ČJ – rody a čísla podstatných jmen, stavba slova (předpona, kořen, přípona, koncovka), stále pracujeme s podstatnými jmény a slovesy. Diktát každý týden a cvičení na známky do školního sešitu.

Nové učivo – pády podstatných jmen – učit se nazpaměť , trénovat určování

pololetní práce z ČJ – 17. 1.

M – zaokrouhlování na desítky, počítání v oboru do 1000 – rozklad čísel, sčítání a odčítání, rýsování trojúhelníků. Každý týden „10“ na násobilku a sčítání + odčítání. Násobilku nutno doma trénovat – velmi důležité.

pololetní práce z M – 19. 1.

ČT – písanka – prosinec. Ve čtenářské dílně čteme z knížky Harry Potter – Kámen mudrců a pracujeme s pracovními listy k tomuto tématu a také čteme vlastní knížky.

Učit se básničku na recitační soutěž – třídní kolo 20. 1.

Rozvrh hodin naleznete zde :

Anglický jazyk

týdenní učivo 16. 1. – 20. 1.

pondělí 16. 1.

  • slovní zásoba at the park – a ball, a plane, a bike, a skateboard, a boat, a kite
  • AB str. 40

úterý 17. 1.

středa 18.1.

linky k procvičování slovní zásoby:

hračky:

školní potřeby:

barvy:

čísla