Základní škola Dobratice fotografie

Školní poradenské pracoviště

Poradenství – výchovný poradce a prevence
Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku
školské poradenské zařízení

http://www.pppfm.cz/

tel: 558 43 20 84,  558 64 47 50

e-mail: pppfrydekmistek@gmail.com

 
SPC – Speciálně pedagogické centrum
při Základní škole Těšínská 98, Slezská Ostrava

tel:+420 734 763 987, 596 238 036

e-mail: spc.tesinska@gmail.com

http://www.zs-tesinska.cz/spc

Nabízíme bezplatné služby dětem, žákům a studentům s mentálním postižením, jejich rodičům, školám, pedagogickým a jiným odborným pracovníkům, veřejnosti.
Komplexní služby speciálního pedagoga, psychologa, sociálně – právní poradna pro klienty s mentálním postižením. Výjezdy za klienty, ambulantní péče, individuální výuka, metodická pomoc.