Základní škola Dobratice fotografie

2.B třída

Školní rok 2023/2024

                                                       Moto školního roku: „Buď fit“

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuální rozvrh hodin naleznete : zde

Český jazyk

  • Procvičování řazení slovních druhů – zde, zdezde
  • Podstatná jména – zde, zdezde, zdezde
  • Předložky zde, zde a zde
  • Slovesa zde, zde a zde

Matematika

  • Počítání do 100 s přechodem přes 10
  • Slovní úlohy zdezde
  • Násobení a dělení mix – zde, zdezde