Základní škola Dobratice fotografie

2. třída

Aktuální  informace

    L E D E N   2022

31. ledna – POLOLETNÍ  vysvědčení  (výpis)  –  donést složku, výuka dle rozvrhu

A hurá do 2.pololetí !!!

 

Učivo: kam jsme tento týden došli, co jsme zvládli

17.1. – 21.1. 2022

Český jazyk : učebnice (nic do ní nepíšeme, všechny úkoly jen ústně, případně jen do sešitu Čj – Myška) :  učivo –  rozdělení hlásek : samohlásky a souhlásky,  psaní u – ú – ů   procvičování – PL,   čeká nás slabikotvorné r, l

učebnice str. 45 – 46   

pracovní sešit Čj (velký) : str. 32, 33   hotovo

V hodinách pracujeme společně, samostatně, ve dvojicích nebo ve skupině (totéž v matematice),  píšeme opravy slov, ve kterých byly chyby a pozor – s příchodem druhů vět – pokud bude chyba ve znaménku na konci věty – opravuje se celá věta včetně znaménka !!! (ve škole nebo doma, prosím, kontrola)   d.ú.průběžně ještě nadále na některých cvičeních v učebnici nebo prac.ČJ – přečti zadání a řekni, co máš udělat !!!

Čtení :  str. 72 – 76   hlasité čtení po částech + ukázky z knihy – pohádky O dvanácti měsíčkách ,   sešit Tygřík – str. 77 – pohádkové hádanky – odpovědi

pochvala za nácvik recitace

každé  úterý „čtenářská dílna“ – čtení z vlastní knížky , kdo je u konce své knížky, nezapomenout si přinést další !!!

d.ú.nadále průběžně procvičovat čteníplynulost a porozumění textu   

Psaní (mravenci) : str. 24  hotovo

Matematika 5.díl :   str.   str. 28/2, 4    hotovo

Počítáme do 100 –  sčítání a odčítání desítek +  písemné sčítání = pod sebou, správný zápis (jednotky pod jednotky, desítky pod desítky), sčítání a odčítání desítky a jednotky, příklady typu : 40 + 50,  60 – 20,  40 + 5,  74 – 4,  35 + 3 ,  68 – 6,  26 + 4 , 60 – 8

Procvičovat násobení třemi a násobení, dělení dvěma !!!  +  Sčítání a odčítání jednociferným číslem do 100 s přechodem přes desítku  !!!   (29 + 4,  42 – 5)  PAMĚŤOVĚ !!!

čeká nás dělení třemi, počítání se závorkou  + pětiminutovky na výše probrané učivo

procvičovat také sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu desítky (písemně, zatím ještě ne paměťově), např. 20+53, 62+21, 85-60, 54-32

G –   Přímka str. 19

Prosím, ve VM i malé M dělat také opravy chybných výsledků !        Nezapomeňte na učivo z G !!!     

malý Matýsek : str. 15   hotovo

Matematika 6.díl (násobení a dělení) : str. 12, 13   hotovo

 Matýsek 5.díl + malý Matýsek a 6.díl – budeme již postupně procházet jednotlivé stránky – učivo, některé příklady ale dělat nebudeme, možno pak opět využít k domácímu procvičování.

Prvouka :   str. 38    celá hotovo  +  str.39/5   a   39/7 d.ú. (PO 24.1)

 

Hezký víkend .  Bartošová

ANGLIČTINA

26.11. School time ….procvičujeme slovíčka

It is a ……/ Is it a…..?

HW: page 17

wocabee

3.12.

Dear Father Christmas…zkusit číst / malý sešit

Jingle Bells…mail …refrén

10.12.

I wish / We wish you a Merry XMAS

https://www.youtube.com/watch?v=hNkvV4PR-q0

Wocabee

 

Rozvrh hodin naleznete zde: