Základní škola Dobratice fotografie

2. třída

Vážení rodiče,

v úterý 23.5.2023 se konají třídní schůzky v 16.00 hod.

Na třídních schůzkách druhé třídy se setkáte s Mgr. Kristinou Chlebkovou, která momentálně vyučuje Vaše dítě.

Srdečně zveme všechny rodiče.

Třídní schůzky

Školní rok 2022/2023 

Motto :  „Jeden za všechny, všichni za jednoho“

 

Aktualizovaný rozvrh hodin  zde:

 

Přehled učení na tento týden

15.- 19. května 2023

ČESKÝ JAZYK

 • Skupiny slov – dě, tě, ně
 • Skupiny slov – bě, pě vě, mě
 • Citově zabarvená slova
 • Podstatná jména a slovesa
 • Párové souhlásky na konci slov – p – b, v – f, d- t, ď – ť, h – ch atd.
 • Opakování hlásek a abecedy

 

Procvičování:

 

ČTENÍ

Procvičování:

 

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání do 100
 • Písemné sčítání a odčítání pod sebou
 • Násobení od 1 – 7
 • Dělení od 1 – 7
 • Slovní úlohy na násobení a dělení od 1 – 7
 • Geometrie – body, úsečky, přímky a polopřímky

 

Procvičování:

PRVOUKA

Procvičování: