Základní škola Dobratice fotografie

2.B třída

Školní rok 2023/2024

Moto školního roku: „Buď fit“

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 • TŘÍDNÍ KONZULTACE – 29.listopadu 2023

 

Rozvrh hodin naleznete : zde

Český jazyk

 • Procvičování slov nadřazených, podřazených a souřadných zde, zde  a zde
 • Antonyma (slova protikladná) – zde, zdezde
 • Synonyma (slova souznačná) – zde, zde
 • Pořadí slov ve větě zde, zdezde
 • Počet slov ve větě zde
 • Řazení vět do příběhu – pohádky zde

Sloh

 • Omluva, poděkování, prosba zde, zdezde
 • Hra se slovy zde
 • Vyprávění podle obrázkové osnovy zde

Matematika

 • Sčítání bez přechodu přes 10 do 100 – zde, zdezde
 • Odčítání bez přechodu přes 10 do 100 – zde, zdezde
 • Počítání do 100 – těžší příklady –zdezde, zdezde
 • Porovnávání čísel – zdezde
 • Slovní úlohy zdezde
 • Násobení 2 –zde, zde, zdezde
 • Math game zde, zdezde
 • Geometrie – čára, bod zde,
 • Geometrie – úsečka zde

Čtení

 • Každý čtvrtek máme čtenářskou dílnu – nosit si s sebou svou knihu
 • Procvičování čtení zde, zdezde
 • Vtipy ke čtení zde
 • Čtení s porozuměním zde