Základní škola Dobratice fotografie

2.A

Aktuality:

15.6. píšeme pololetní test z českého jazyka

15. 6. termín pro doplacení poplatku za družinu 

Rozvrh hodin naleznete zde:

ČESKÝ JAZYK – 14. 6. – 18. 6. 2021

15.6. – píšeme pololetní test z čj! Zopakuj si tvrdé, měkké, obojetné souhlásky, párové souhlásky, podstatná jména a slovesa, slova protikladná

MATEMATIKA – 7. 6. – 11. 6. 2021

Pondělí – 7. 6. 2021

  • zvládli jsme porovnávat čísla a výpočet o kolik je číslo větší nebo menší než druhé číslo – str. 29/cv. 3
  • dále jsme zvládli výpočet kolikrát je jedno číslo větší než druhé – str. 29/cv.4
  • dokončili jsme str. 29

Co mám splnit:

  • dokončit označené úlohy – ze str. 15 – str. 29

Ve středu 9. 6. 2021 píšeme závěrečný test z matematiky – zopakuj si násobení, dělení, sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení 0, 10, 1, porovnání čísel, o kolik je menší-větší, o kolikrát je menší-větší, práce se závorkou, G – měření úsečky, přímka, bod.

 

PRVOUKA :   7.6. – 11.6.   (poslední informace v tomto školním roce)

učebnice :  str.50 – 51  Na louce,   str. 52 – 53  Na poli,   str. 55 – 59  V lese,   str. 60 – 61  U vody,   str. 62  Léto   –   hotovo

pracovní prvouka :  str. 41  hotovo

Opakovat na závěrečný test (14.6.) – prac. prvouka str. 53/1  a  str. 56 celá (nic ale nepsat !!!) + poslední zápis ve stromové prvouce – LÉTO, rozdělení ptáků a uvést vždy jeden příklad, hospodářská zvířata – jaký užitek a znát celou zvířecí rodinu.

Čtvrtek  17.6.odevzdat učebnici PRVOUKY  ( v případě poškození – úhrada bude zapsaná v deníčku, uhradit pak nejpozději do 24.6.) !!!

V týdnu 21.6. – 25.6. – pracovní prvouka ( budeme ještě společně dodělávat ve škole).

Přeji všem krásné a pohodové prázdniny !!!  Bartošová