Základní škola Dobratice fotografie

4. B třída

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

„JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO“

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTuk7o4rBD3bPPOwNdLvQp6Oh_UWHBZ-DtLfJpBQsaEFO922lsF4dgjO-gl9DK06GtJwF4&usqp=CAU

ZÁŘÍ VE ŠKOLE

 • 1. 9. slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně
 • KLUB ČTENÁŘŮ odpadá 27.9. 
 • ostatní kroužky začínají až od října
 • platba za VV pomůcky a sešity 550Kč – na účet školy
 • 28. 9. státní svátek
 • Rozvrh hodin naleznete zde :

ČESKÝ JAZYK

 • 27.9. Opakovací KP – druhy vět, souvětí, význam slov, abeceda, VS + příbuzná 
 • umět vyjmenovat a určit slovní druhy + mluvnické kategorie pod. jmen a sloves
 • zadání pro nepřítomné žáky : písemně s11/cv. 3 – cvičení opiš do sešitu a urči slovní druhy

ČTENÍ

 • 30.9. přinést si knihu na Čtenářskou dílnu 
 • přečíst : s. 8 – 9 (propojení s Přírodou – podzim, tažní ptáci)
 • zadaná četba do 14.10. – kniha o přírodě (ne Encyklopedie) – O.Sekora, J.Karafiát, J.Foglar, P.Horáček, T. Pařízková, R. Kipling, K. Applegateová …

MATEMATIKA

 • 29.9. Opakovací KP  – porovnávání, rozklad čísel, + a – do 1000, zaokrouhlování
 • pamětné a písemné sčítání a odčítání do 1000
 • zadání pro nepřítomné žáky: S.8/cv. 36, 37,39, 42
 • G: vzájemná poloha dvou přímek – různoběžky, rovnoběžky, kolmice

ANGLICKÝ JAZYK

19. 9. – 23. 9.

linky k procvičování zde:

Family members:

abeceda

 

This is a../ These ( they) are…

 

pondělí 19. 9.

 • procvičujeme abecedu, hláskujeme slova
 • HW: na úterý se nauč hláskovat své jméno a příjmení
 • zopakuj si otázky What is this x What are these a odpovědi It is a x They are – ve úterý 20.9. si napíšeme malý test

úterý 20. 9.

 • test odpovědi na otázky What is this? x What are these?

čtvrtek 22.9.

PŘÍRODOVĚDA

VLASTIVĚDA

 • Naše země v : pravěku – době kamenné, bronzové, železné
 • hradiště -zemědělství – řemeslo