Základní škola Dobratice fotografie

5. A třída

Školní rok 2023/20

FINANČNÍ GRAMOTNOST

ČESKÝ JAZYK 

Podstatná jména

MATEMATIKA

VLASTIVĚDA

PŘÍRODOVĚDA

Rozvrh hodin naleznete : zde

Anglický jazyk

linky na procvičování slovní zásoby a gramatiky

přítomný čas prostý

 1. https://wordwall.net/cs/resource/14138505/p%c5%99%c3%adtomn%c3%bd-%c4%8das-prost%c3%bd
 2. https://wordwall.net/cs/resource/9802115/p%c5%99%c3%adtomn%c3%bd-%c4%8das-prost%c3%bd-z%c3%a1por
 3. https://wordwall.net/cs/resource/12111899/p%c5%99%c3%adtomn%c3%bd-%c4%8das-prost%c3%bd
 4. https://wordwall.net/cs/resource/9471276/p%c5%99%c3%adtomn%c3%bd-%c4%8das-prost%c3%bd
 5. https://wordwall.net/cs/resource/62879576/p%c5%99%c3%adtomn%c3%bd-%c4%8das-prost%c3%bd-dopl%c5%88ov%c3%a1n%c3%ad
 6. https://wordwall.net/cs/resource/37558266/p%c5%99%c3%adtomn%c3%bd-%c4%8das-prost%c3%bd-p%c5%99%c3%adslovce

přítomný čas prostý otázky:

 1. https://wordwall.net/cs/resource/11684246/p%c5%99%c3%adtomn%c3%bd-%c4%8das-prost%c3%bd-ot%c3%a1zky-s-do-does
 2. https://wordwall.net/cs/resource/30081802/angli%c4%8dtina/p%c5%99%c3%adtomn%c3%bd-%c4%8das-prost%c3%bd-ot%c3%a1zky-s-do-does
 3. https://wordwall.net/cs/resource/46673033/jen%c3%adk-p%c5%99%c3%adtomn%c3%bd-%c4%8das-prost%c3%bd-ot%c3%a1zky

my day:

https://wordwall.net/cs/resource/56802675/anglick%c3%bd-jazyk/my-day

https://wordwall.net/cs/resource/57139214/anglick%c3%bd-jazyk/my-dayanagram

https://wordwall.net/cs/resource/56802653/anglick%c3%bd-jazyk/project-englishmy-dayslovesa

https://wordwall.net/cs/resource/57139006/anglick%c3%bd-jazyk/my-day

hodiny:

https://wordwall.net/cs/resource/26245022/angli%c4%8dtina/time-introduction-5th

https://wordwall.net/cs/resource/64127356/angli%c4%8dtina/time-vocabulary

https://wordwall.net/cs/resource/64127682/angli%c4%8dtina/time-clocks

https://wordwall.net/cs/resource/13215795/time/what-time-is-it

https://wordwall.net/cs/resource/9166929/time

https://wordwall.net/cs/resource/29859959/time

https://wordwall.net/cs/resource/33250590/time-find-the-match

project online practice https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index

Introduction

 1. https://wordwall.net/cs/resource/26534350/angli%c4%8dtina/introduction
 2. https://wordwall.net/cs/resource/10308226/introduction

Project online

Unit 1 grammar

 1. https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

Project online practice

login – vaše emailová adresa

heslo – skola1

 1. https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index