Základní škola Dobratice fotografie

Metodik prevence

Školní metodik prevence
Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem – vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Konzultační hodiny pro žáky a jejich zákonné zástupce:

Mgr. Hana Beránková
Úterý  (po individuální domluvě)
kontakt:      558 651 255

 

Webové stránky: školní šikana a kyberšikana:

http://www.minimalizacesikany.cz/

https://www.e-bezpeci.cz/

http://www.sikana.org/

https://bezpecne-online.ncbi.cz/

https://www.televizeseznam.cz/porad/seznam-se-bezpecne