Základní škola Dobratice fotografie

1. A třída

Školní rok 2022/2023
Začínáme s mottem: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“.

Aktuality:

7. 9. – zahajujeme plavecký výcvik – odjezd po 2. vyučovací hodině a příjezd do školy ve 12:30 hod. První dvě hodiny se učíme.

19.9. – focení prvních tříd. Cena za 3 fotografie je 100 Kč.

21.9. – focení na bazéně. Pokud máte o fotky zájem, vyplňte prosím přihlášky a i s penězi doneste do středy 21. 9.

Rozvrh hodin naleznete zde :

Týdenní učivo 19. 9. – 23.9.

Český jazyk

PONDĚLÍ 19.9.

 

ÚTERÝ 20. 9.

 • procvičovali jsme písmena M, A, L, slabiku Ma
 • hledali jsme L,l v básničce – ŽA str. 20

STŘEDA 21 . 9. 

 • četli jsme hlásky M, A, L + vymýšleli slova
 • procvičovali jsme psaní písmen M, A, L
 • uvolňovací cviky – listy str. 13
 • ŽA. str. 20 – dokončení stránky
 • podívali jsme se na pohádku O Rumcajsovi

 

ČTVRTEK 22.9. 

 

PÁTEK 23. 9.

 • procvičujeme probraná písmena M, A, L
 • práce s pracovními listy
 • uvolňovací cviky str. 15 – dokončení

online procvičování písmeno E

PONDĚLÍ 26. 9.

 • vyvodili jsme písmeno E, e https://www.youtube.com/watch?v=h4rqbEOaJ2Q
 • píšeme E, e na tabuli, tabulky
 • co začíná na E? Práce s obrázkovými kartami + vytleskáváme slabiky
 • ŽA str. 22 hledáme v básničce elektrický vláček E ( kroužkujeme červeně), e ( kroužkujeme modře)
 • pohádka o čertíkovi Ertíkovi ( pracujeme s pracovním listem, nalepíme do písmenkáře)
 • uvolňovací cviky str. 16, 17 – 3 řádky
 • online procvičování

ÚTERÝ 27. 9.

 • procvičujeme probraná písmena M, A, L, E – čtení
 • ŽA str. 22 – dokončení stránky
 • podívali jsme se na pohádku o eskymácích https://www.youtube.com/watch?v=s5q5erCtvb8
 • uvolňovací cviky str. 17 – dokončení
 • pracovní list do písmenkáře nalepit
 • Modelujeme písmena E, e a co na ně začíná

STŘEDA 21 . 9. – státní svátek 🙂

ČTVRTEK 22.9.

 • procvičujeme probraná písmena M, A, L, E
 • ŽA str. 23
 • uvolňovací cviky str. 18
 • vyzdobili jsme si písmeno E – pracovní list, trhání krepového papíru

PÁTEK 23. 9.

 • živá abeceda str. 24
 • uvolňovací cviky str. 19 – 3 řádky
 • pracovní listy

 

 

Matematika

 

PONDĚLÍ 19. 9.vyvození čísla 2, vyvození symbolů je větší, je menší (více, méně)

 • Matýsek – str. 10/cv. 1, 2, 3 – vyvozujeme číslo 2, práce s obrázkem a plnění úkolů podle zadání, spojujeme obrázek s kartičkou s číslem 2.
 • Matýsek – str. 11/cv. 1, 2 – seskupujeme předměty po dvou, samostatná práce (navlékáme korálky),
 •                  – str. 11/cv. 3, 4 – přečteme zadání a vyplníme úkol (vybarvujeme předměty, zakreslíme počet koleček.

Dneska se nám povedlo vyvodit číslo 2. 🙂

 • DÚ – na úterý – str. 11/cv. 5.

ÚTERÝ 20. 9. – upevňujeme číslo 1, 2, symbol (více, méně), krokoměr

 • začínáme krokovat – na znamení děti krokuji dle zadání – procvičujeme ve škole,
 • pracujeme s kartami číslic – seřazujeme číselnou řadu,
 • Matýsek – str. 12/cv.1, 2- povídáme si o obrázku a porovnáváme,

cv. 3 – dokončení psaní symbolů větší, menší

– str. 13/cv. 1 – samostatná práce

Domácí příprava na čtvrtek 22. 9. 2022 – DÚ – Matýsek – str. 12/cv. 5,  str. 13/cv. 2, 4, 5.

STŘEDA 21. 9. – plavecký výcvik

ČTVRTEK 22.9. –

Anglický jazyk

ÚTERÝ 20. 9.

 • procvičovali jsme otázku What is your name? Písnička k procvičování zde:  https://www.youtube.com/watch?v=hMl7k1UYtk0
 • procvičovali jsme novou slovní zásobu Mum, Dad, Polly, Jack, Daisy, Otto
 • poslechová cvičení – AB str. 2

Prvouka

ČTVRTEK 15.9. – upevňujeme názvy předmětů a seznamujeme se s dopravními značkami

 • Oskar – str. 4 – povídáme si a ve cv.1 spojíme správné piktogramy s obrázkem (činnosti na obrázku napoví).

Hudební výchova

ÚTERÝ – 20. 9. 2022

 • děti mají zavedené dva sešity, které si budou nosit vždy na HV – notový sešit + sešit s linkou

Opakujeme: