Základní škola Dobratice fotografie

2. A třída

 

AJ

https://www.youtube.com/watch?v=wrKzCKUboQM

 

Český jazyk 

  1. Slovesa
  2. Předložky
  3. Psaní velkých písmen

 

 

 

 

Matematika

  1. Násobení a dělení 9
  2. Násobení a dělení 10
  3. Geometrie – vzájemná poloha dvou přímek v rovině

Prvouka

 

  1. Domov – místo kde žijeme
  2. Léto – cestování, nakupování