Základní škola Dobratice fotografie

1. B třída

                   P R O S I N E C     2022

Motto :  „Jeden za všechny, všichni za jednoho“  (školní rok 2022/2023)

 

6.12.  MIKULÁŠ  ve škole – 45 minutový program s nadílkou v tělocvičně si pro nás připravili žáci z 5. třídy, prosím, zkuste si připravit s dětmi nějaký obleček – čertík, andílek nebo Mikulášek

8.12. VÁNOČNÍ  FOCENÍ – info bylo v mailu, prosím, napište mi do deníčku zájem, platba až po vyfocení, focení není povinné

 

Prosím, do ST  21.12. donést zabalený dáreček pro spolužáka v hodnotě asi kolem 100,- Kč (losování proběhne 6.12., neprozradit pak, co je v balíčku, info na tř.sch.)

Kontrola zastrouhaných pastelek, 2 – 3 tužky, lepidlo !!!    Připravit  pero (nejlépe Tornádo, jedno máme ve škole)!!!     Také kontrola d.ú.  + učebnice  !!!

 

Učivo : kam jsme tento týden došli, co jsme stihli :  28.11. – 2.12.

Slabikář : str. 3 – 8  hotovo,   nově písmeno T,t

čteme  slabiky , slova a věty: z tabule ,  vlepené v písmenkovém sešitě a ve slabikáři  – d.ú. na PO 5.12 – číst vlepený text k pís.T

ve škole děláme čtecí diktát (děti ukládají písmenka v řadě podle toho, které řeknu), ve velkém sešitě vlepeny všechny tvary – písmenka M, A , L, E, S, O, P, U, Id.ú. (stále průběžně,) – ukazovat a číst : velké tiskací M, malé tiskací m, velké psací, atd. ! – pro upevnění, jinak v běžném čtení již tato pojmenování neříkáme ! Prosím, pozor – při čtení slabik a slov –  na tiché předčítání !!! číst očima nahlas po slabikách !!!

Uvolňovací cviky : dokončeno   Uvolňovací cviky zůstanou zatím ve škole a dle potřeby – psaní čísel – budeme ještě používat, pak si děti odnesou domů.  D.Ú.  PO 5.12. – psaní 6

Písanka 1. díl – str. 12, 13  hotovo       + PL ve škole a sluníčkový sešit,          d.ú.  procvičovat psaní slabik le, lé, me, mé, mi, mí, li ,lí , mu, mů, lu, lů + nově písmenko malé a, á       první diktát – písmenka a slabiky,    budeme pokračovat + zkoušet také přepis a opis z tabule, někteří žáci od pondělí 5.12. začnou psát perem, postupně se pak budou přidávat další (jen písanky a ježek, ostatní nadále tužkou)

 

M: velká oranžová (MVO) :   dokončeno   (dělali jsme poslední stranu – nakupování – jako samostatnou práci), děti dostaly druhý díl Matýska (VMZ)

Procvičovat  ještě nadále psaní :  1,2,3,4,5 a nula,    počítáme v oboru 0 – 5   (procvičujte ústně, snažte se pomalu do pěti odbourávat prsty ), čeká nás počítání do 6 ,  zvládli jsme  pětiminutovku 

malý Matýsek modrý (MM) :  str. 21/1, 3     hotovo  ve škole

 

Prvouka :  str. 18   jen ústně foto nástěnka „1.B za mlada“

téma:  RODINA

 

Angličtina:

Prohlédněte si s rodiči:

https://www.northpole.com/

 

Poznámka : Všechny úkoly v M , ve Slabikáři  nebo i v Prv. dělat nebudeme .

Hezký víkend a pohodový adventní čas .     Ivana Bartošová

 

Rozvrh hodin naleznete zde :