Základní škola Dobratice fotografie

SRPŠ

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY V DOBRATICÍCH

DOBRATICE 58

  73951

IČ: 03613895

 SRPŠ číslo účtu : 274826360/0300


 

předseda:

Petra Badová

místopředseda:

Ing. Hana Voznicová

pokladník:

Monika Valová

členové:

Zdeňka Platošová,  Veronika Kučová, Soňa Kozelská, Viera Voznicová, Anna Kratinová, Martina Vitásková, Andrea Javůrková,

Petra Otipková, Michaela Martínková, Soňa Rucká, Eva Tkáčová, Petra Maršálková, Alena Voznicová, Katka Žurková

 

 

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK  2022-2023

 

Rodičovský příspěvek ZŠ a MŠ Dobratice na školní rok 2022/2023, který byl schválen na setkání zástupců rodičů (SRPŠ) dne 27. 9. 2022, je ve výši 500 Kč na žáka, maximálně 1000 Kč na rodinu / bez ohledu na vyšší počet dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Dobratice.

Jméno žáka: …………………………………………………………………………………………                   Třída: ……………………….

Schválený příspěvek na žáka:                                                                                                                              500 Kč

Dobrovolný příspěvek:                                                                                                                                       ……… Kč

Celkem:                                                                                                                                                                       ……… Kč

Datum: ……………………                                                                                   Podpis rodičů: ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

POZOR!!! Příspěvek uhraďte na účet SRPŠ číslo: 274826360/0300 k 30. 11. 2022

Do poznámky prosím uveďte jméno žáka, třídu.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za Váš příspěvek. Vybrané finanční prostředky budou použity podle návrhu rozpočtu schváleného výborem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Dobratice.

V Dobraticích 27.9.2022                                                                                       Petra Badová, předsedkyně SRPŠ