Základní škola Dobratice fotografie

Informace

Stravné se odhlašuje denně do 7.00 hodin!!
tel. ŠJ : 558 111 381

jidelna.dobratice@seznam.cz

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitelku školy :

tel. ŘŠ: 725 617 082

reditelkadobratice@seznam.cz

Platba obědů:

Obědy se platí inkasem – prostřednictvím bankovních účtů. Termín platby je 15. den v měsíci. Obědy se platí zpětně, tzn. za září v říjnu atd.

V případě neprovedení inkasa (nedostatek peněz na účtu apod.), je nutno zaplatit jednorázově na bankovní účet, popř. hotově v kanceláři ŠJ.

Číslo účtu: 201332677/0600   GE Money Bank

Pokud se Vaše dítě stravuje v ŠJ a onemocní, je nutno stravu ihned odhlásit. Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci. Pokud stravu neodhlásíte, je účtovaná plná cena stravného (cena stravy + režie). Neodhlášená a neodebraná strava je účtována a není za něj náhrada.

U základní školy je první a poslední den školního roku oběd automaticky odhlášen.

Ceny stravného platné od 1.1.2022

MŠ celodenní 2-6 let:           37,- Kč

MŠ celodenní 7 let:               39,- Kč

ZŠ 7-10 let:                             25,- Kč        ZŠ 7-10 let v době nemoci: 56,- Kč

ZŠ 11 -14 let:                          27,- Kč         ZŠ 11-14 let v době nemoci: 58,- Kč

Dospělý cizí strávník:          67,- Kč