Základní škola Dobratice fotografie

Informace

POZOR ZMĚNA!

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ – ÚNOR 2022

Vážení rodiče,

v únoru 2022 přecházíme na elektronické přihlašování a odhlašování obědů prostřednictvím www.estrava.cz (aplikaci lze stáhnout i do mobilu).

Odhlašování obědů

Obědy se elektronicky odhlašují ve školní jídelně nejpozději do 14:00 hod. na následující den:

·       prostřednictvím www.estrava.cz ,

·       ve výjimečných případech (nemoc, karanténa) do 6:30 hod. v den výdeje stravy na tel. čísle 558 111 381 nebo jidelna.dobratice@seznam.cz   .

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného

Zadat www.estrava.cz, pak:

·       vyberete jídelnu,

·       kód strávníka (mají děti nalepené v žákovské knížce),

·       heslo (mají děti nalepené v žákovské knížce).

Po zadání přístupových údajů se Vám objeví nabídka, klikem provedete odhlášku. Po ukončení změn musíte kliknout tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že změna byla úspěšně odeslána.

Portál e-Strava umožňuje strávníkům jednodušší formou vyřizovat odhlášky jídel. Ovládání je jednoduché a věříme, že Vám portál pomůže rychleji a kvalitněji využívat služeb, které Vám naše stravovací zařízení poskytuje.

Karla Peterková – ředitelka školy

Odkaz na estravu

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/stara/?selzar=0057

Odkaz na jídelníček

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/stara/jidelnicek3.php?idzar=62&lang=CZ

Odkaz na informace

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/stara/info_print.php?idzar=62&lang=CZ

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Platba obědů:

Obědy se platí inkasem – prostřednictvím bankovních účtů. Termín platby je 15. den v měsíci. Obědy se platí zpětně, tzn. za září v říjnu atd.

V případě neprovedení inkasa (nedostatek peněz na účtu apod.), je nutno zaplatit jednorázově na bankovní účet, popř. hotově v kanceláři ŠJ.

Číslo účtu: 201332677/0600   GE Money Bank

Pokud se Vaše dítě stravuje v ŠJ a onemocní, je nutno stravu ihned odhlásit. Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci. Pokud stravu neodhlásíte, je účtovaná plná cena stravného (cena stravy + režie). Neodhlášená a neodebraná strava je účtována a není za něj náhrada.

U základní školy je první a poslední den školního roku oběd automaticky odhlášen.

Ceny stravného platné od 1.1.2023

MŠ celodenní 2-6 let:          41,- Kč

MŠ celodenní 7 let:              43,- Kč

ZŠ  7-10 let:                            29,- Kč         ZŠ 7-10 let v době nemoci:   60,- kč

ZŠ 11-14 let:                             31,-Kč        ZŠ 11 -14 let v době nemoci:   62,- kč

Dospělý cizí strávník:           75,- Kč

 

Přihláška ke stravování II.-1