Základní škola Dobratice fotografie

Informace

4.2 Vnitřní řád školní jídelny.při MŠ Dobr.

POZOR ZMĚNA! 

Od 1.3.2023

Vážení rodiče,

od 1.3. 2023 bude platit nové číslo účtu pro platby za stravné. Prosíme, změňte si včas číslo účtu.

Číslo účtu:   256858270/0600

 

Odhlašování obědů

Obědy se elektronicky odhlašují ve školní jídelně nejpozději do 14:00 hod. na následující den:

·       prostřednictvím www.estrava.cz ,

·       ve výjimečných případech (nemoc, karanténa) do 6:30 hod. v den výdeje stravy na tel. čísle 558 111 381 nebo jidelna.dobratice@seznam.cz   .

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného

Zadat www.estrava.cz, pak:

·       vyberete jídelnu,

·       kód strávníka (mají děti nalepené v žákovské knížce),

·       heslo (mají děti nalepené v žákovské knížce).

Po zadání přístupových údajů se Vám objeví nabídka, klikem provedete odhlášku. Po ukončení změn musíte kliknout tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že změna byla úspěšně odeslána.

Portál e-Strava umožňuje strávníkům jednodušší formou vyřizovat odhlášky jídel. Ovládání je jednoduché a věříme, že Vám portál pomůže rychleji a kvalitněji využívat služeb, které Vám naše stravovací zařízení poskytuje.

Karla Peterková – ředitelka školy

Odkaz na estravu

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/stara/?selzar=0057

Odkaz na jídelníček

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/stara/jidelnicek3.php?idzar=62&lang=CZ

Odkaz na informace

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/stara/info_print.php?idzar=62&lang=CZ

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Platba obědů:

Obědy se platí inkasem – prostřednictvím bankovních účtů. Termín platby je 15. den v měsíci. Obědy se platí zpětně, tzn. za září v říjnu atd.

V případě neprovedení inkasa (nedostatek peněz na účtu apod.), je nutno zaplatit jednorázově na bankovní účet, popř. hotově v kanceláři ŠJ.

Číslo účtu: 256858270/0600   GE Money Bank

Pokud se Vaše dítě stravuje v ŠJ a onemocní, je nutno stravu ihned odhlásit. Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze 1. den nemoci. Pokud stravu neodhlásíte, je účtovaná plná cena stravného (cena stravy + režie). Neodhlášená a neodebraná strava je účtována a není za něj náhrada.

U základní školy je první a poslední den školního roku oběd automaticky odhlášen.

Ceny stravného platné od 1.1.2023

MŠ celodenní 2-6 let:          41,- Kč

MŠ celodenní 7 let:              43,- Kč

ZŠ  7-10 let:                            29,- Kč         ZŠ 7-10 let v době nemoci:   60,- kč

ZŠ 11-14 let:                             31,-Kč        ZŠ 11 -14 let v době nemoci:   62,- kč

Dospělý cizí strávník:           75,- Kč

 

Přihláška ke stravování II.-1