Základní škola Dobratice fotografie

Dobratice

Školní jídelna Dobratice se nachází v budově Mateřské školy Dobratice.

Adresa:

MŠ Dobratice:
Mateřská škola Dobratice
739 51 Dobratice 13

Od 1.3.2024 lze provádět veškeré přihlašování a odhlašování obědů pouze do 13.30 předchozího dne.
V případě nemoci lze první den nemoci odebrat oběd do jídlonosiče.