Základní škola Dobratice fotografie

Jídelníček

Jídelní lístek

 

 

 

Jídelní lístek je k dispozici v jídelně, změna v jídelním lístku je vyhrazena,

vedoucí ŠJ může změnit menu v závislosti na dodávce potravin,

havarijní situaci apod. a tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku.

Pokud se Vaše dítě stravuje ve školní jídelně a onemocní,

je nutno vzít na vědomí následující:

První den nemoci je možno vzít oběd do jídlonosiče za dotovanou cenu stravy.

V dalších dnech bude za oběd účtována vyšší finanční částka – dle ceníku ŠJ.
Pokud v době nemoci Vašeho dítěte nebudete mít o obědy zájem, je nutno obědy ihned odhlásit.
Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.

 

U základní školy je první a poslední den školního roku oběd automaticky odhlášen.