Základní škola Dobratice fotografie

Provoz ŠD

PROVOZ :
Školní družina ZŠ a MŠ Dobratice 58, 739 51 Dobrá

Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování

od 6:15 hod. do začátku vyučování a po jeho skončení do 16:30 hodin.

Režim dne ŠD:

Ranní družina:
6:15 – 7:30  individuální odpočinkové činnosti; přechod do budovy školy

Odpolední družina:
11:20 – 12:20  příchod do družiny, hygiena, oběd
12:20 – 13:00  odpočinkové a relaxační činnosti
13:00 – 14:45  rekreační a zájmové činnosti
14:45 – 15:00 spojování oddělení
15:00 – 16:30 příprava na vyučování, společenské aktivity, odchody žáků