Základní škola Dobratice fotografie

3.oddělení

Vychovatelka: Petra Badová 

třídy: 5. třída

ZAČÍNÁME  V DRUŽINCE 2023-2024

  ,,Buďme fit“

 

Milí žáci, vítáme Vás po hlavních prázdninách! 🙂

Doufáme, že máte spoustu nových zážitků a že jste si hezky odpočinuli.

A co nás čeká :

Přivítáme se po prázdninách, popovídáme si o zážitcích z prázdnin a ty, které pro vás byly nejhezčí, nám potom nakreslíte.

Seznámíme vás s řádem školní družiny a společně si zopakujeme pravidla, která budete ve školní družině dodržovat.

Také si budete hrát a to nejen ve školní družině, ale také na školním hřišti, v tělocvičně, v lese a budeme chodit na procházky a další.

V tomto týdnu také uvítáme naše nové prvňáčky. 🙂

 

Činnosti odpočinkové : klidné hry se stavebnicemi,  četba z knih a časopisů dle vlastního výběru,

volné kreslení, stolní odpočinkové hry

Hry –  v místnosti

Výchovy :

výtvarná činnost a pracovní činnost

pracovní –  ÚKLID A VÝZDOBA DRUŽINY

tělesná –   MÍČOVÉ HRY NA ŠKOKLNÍM HŘIŠTI,  LES, LESOPARK

Příprava na vyučování : hry rozvíjející paměť, doplňovačky

 

Informace pro rodiče :

Pokud nám počasí dovolí, budeme co nejvíce využívat školní zahradu, hřiště a les.

Dohlédněte prosím na to, aby děti měly převlečení na pobyt venku a přezůvky do tělocvičny s bílou podrážkou (sálovky).

Vaše paní vychovatelka Petra Badová