Základní škola Dobratice fotografie

Personál

Vedoucí vychovatelka:

Mgr. Sylva Bednářová

Vychovatelky:

Mgr. Kristina Chlebková

Petra Badová

Mgr. Veronika Cyroň

Hana Šmahajová – asistent pedagoga