Základní škola Dobratice fotografie

Personál

Vedoucí vychovatelka:

Mgr. Sylva Bednářová

Vychovatelky:

Mgr. Kristina Chlebková

Petra Badová

Miroslava Ondráčková

Lucie Bezručová – asistent pedagoga