Základní škola Dobratice fotografie

Oddělení ŠD

INFORMACE PRO RODIČE

(Školní rok 2023/2024)
Hlavním posláním školní družiny je zajištění zájmového vzdělávání, odpočinku a rekreace žáků. Organizovaná systematická činnost školní družiny (vycházky, akce, odpočinkové, rekreační i zájmové činnosti) probíhá v době mezi 13:00 – 14:45 hod. Abychom mohli tuto činnost dětem plnohodnotně dopřát, doporučujeme je vyzvedávat ze ŠD v době mimo tuto uvedenou dobu.

V případě, že dítě odchází jinak, než je stanoveno podle přihlášky ŠD, musí mít písemný souhlas zákonného zástupce v zavedeném deníčku školní družiny.

Po odchodu dítěte ze ŠD za něj přebírá odpovědnost jeho zákonný zástupce.

Úplata za pobyt žáka ve školní družině:
Úplata za pobyt žáka ve školní družině je prováděna 2x ročně na účet školy č.201332677/0600 ; variabilní symbol je číslo přidělené vedoucí vychovatelkou ŠD, které obdržíte u zápisu v první polovině měsíce září 2023.

Cena je 500 Kč za pololetí.
Celý školní rok bude stát 1000 Kč.

Do školní družiny dítěti, prosím, připravte:

Převlečení a přezutí na pobyt venku – podle uvážení rodičů, pláštěnku,
svačinku pro děti, které zůstávají až do konce provozní doby ŠD,
1 celé balení papírových kapesníčků, 2 chirurgické roušky (v případě epidemiologických opatření).

Vychovatelky ŠD ZŠ Dobratice

I. oddělení

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Sylva Bednářová

II. oddělení

Vychovatelka: Mgr. Kristina Chlebková

III. oddělení

Vychovatelka:  Petra Badová

IV. oddělení

Vychovatelka:  Mgr. Veronika Cyroň