Základní škola Dobratice fotografie

1.oddělení

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Sylva Bednářová

ÚHRADA ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. POLOLETÍ

Vážení rodiče,

žádáme Vás o úhradu školní družiny na účet školy.

ČÍSLO ÚČTU: 201332677/0600

Částka: 500

Do zprávy pro příjemce, prosím, napište příjmení dítěte a 1.pol. ŠD

Moc prosím, pište variabilní symboly dětí pro lepší přehlednost platby.

Děkuji Petra Badová

administrativa ZŠ, tel:736 108 611