Základní škola Dobratice fotografie

Třídy

Mateřská škola je plně naplněna – 38 dětí

První třídu Kuřátka navštěvují děti 2 – 4 leté.

1. třída – Kuřátka – (18 dětí ) – tř. uč. – Bc. Jana Křístková dis., Mgr. Leona Polášková

Tato třída je umístěna v prvním podlaží MŠ a je vybavena tak, aby odpovídala potřebám dětí těchto věkových skupin

 

Druhou třídu Koťátka navštěvují děti 4 – 6 leté.

2. třída – Koťátka – (20 dětí) – tř. uč. – Helena Karpecká, Mgr. Kateřina Řehová

Třída Koťátek je umístěna ve druhém podlaží. Děti přecházejí po schodech na jídlo do jídelny a také do šatny.

 

 

Na výtvarné činnosti využívají děti dolní pracovnu a také na tělovýchovné aktivity využívají jednou týdně velkou hernu v prvním podlaží.

Ranní scházení a odpolední rozcházení dětí probíhá v prvním podlaží.

Činnosti v této třídě jsou zaměřeny na vytváření a rozvíjení kompetencí dětí tak, aby byly čím dál více samostatné a připravené se vzdělávat na základní škole.