Základní škola Dobratice fotografie

SRPŠ

předseda :   Petra Badová

místopředseda:   Hana Voznicová

pokladník:   Monika Valová

členové za třídy:

  1. A

Viera Voznicová

Martina Vitásková

2.B

Alena Voznicová

Andrea Javůrková

3.

Zdeňka Platošová

Petra Otípková

4.A

Michaela Martínková

Soňa Rucká

4.B

Soňa Kozelská

Anna Kratinová

Veronika Kučová

Eva Tkáčová

5.

Monika Valová

Hana Voznicová

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK 2022-2023

Rodičovský příspěvek ZŠ a MŠ Dobratice na školní rok 2022/2023,

který byl schválen na setkání zástupců rodičů (SRPŠ) dne 27. 9. 2022, je ve výši 500 Kč na žáka,

maximálně 1000 Kč na rodinu / bez ohledu na vyšší počet dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Dobratice.

 

Jméno žáka: …………………………………………………………………………………………                   Třída: ……………………….

Schválený příspěvek na žáka:                                                                                                                              500 Kč

Dobrovolný příspěvek:                                                                                                                                       ……… Kč

Celkem:                                                                                                                                                                       ……… Kč

Datum: ……………………                                                                                   Podpis rodičů: ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

POZOR!!!

Příspěvek uhraďte na účet SRPŠ číslo: 274826360/0300 k 30. 11. 2022

Do poznámky prosím uveďte jméno žáka, třídu.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za Váš příspěvek. Vybrané finanční prostředky budou použity podle návrhu rozpočtu schváleného výborem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Dobratice.

V Dobraticích 27.9.2022                                                                                       Petra Badová, předsedkyně SRPŠ