Základní škola Dobratice fotografie

SRPŠ

předseda :

Petra Badová

místopředseda:

Ing. Hana Voznicová

pokladník:

Monika Valová

členové:

1.třída
Martina Velšová
Petra Maršálková

2. třída
Zdenka Platošová

3.A třída
Michaela Martínková 

Soňa Rucká

3.B třída
Soňa Kozelská
Anna Kratinová

4. třída
Viera Voznicová

5. třída
Veronika Kučová
Dana Darnady
Lenka Oliková  Strakošová

 

Schválený rodičovský příspěvek na rok2021-2022

Rodičovský příspěvek ZŠ a MŠ Dobratice na školní rok 2021/2022, který byl schválen na setkání zástupců rodičů (SRPŠ) dne 22. 9. 2021, je ve výši 500 Kč na žáka, maximálně 1000 Kč na rodinu / bez ohledu na vyšší počet dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Dobratice.

Jméno žáka: …………………………………………………………………………………………                   Třída: ……………………….

Schválený příspěvek na žáka:                                                                                                                              500 Kč

Dobrovolný příspěvek:                                                                                                                                       ……… Kč

Celkem:                                                                                                                                                                  ……… Kč

Datum: ……………………                                                                                   Podpis rodičů: ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Příspěvek uhraďte na účet SRPŠ číslo: 274826360/0300 k 30.11.2021.

Do poznámky prosím uveďte jméno žáka, třídu.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za Váš příspěvek. Vybrané finanční prostředky budou použity podle návrhu rozpočtu schváleného výborem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Dobratice.

V Dobraticích 21.9.2021                                                                                       Petra Badová, předsedkyně SRPŠ