Základní škola Dobratice fotografie

31. 8.22MŠ Dobratice

Září 2022

Co nás čeká v září?

 

1.9. 2022 – slavnostní zahájení nového školního roku, postupná adaptace dětí

7. 9. 2022 – zahájení plaveckého výcviku pro předškolní děti, který bude probíhat každou středu od 7. 9. – 5. 10. 2022.

 

Předpokládané organizační zajištění plaveckého výcviku:

7. 45 hod – odjezd autobusu od mateřské školy

8. 30 – 10. 00 hod – plavecký výcvik

10. 30 hod – odjezd zpět do mateřské školy

Připravte svým dětem do batůžku: plavky, sprchový gel, plaveckou čepici, ručník – vše řádně označené a kartičku pojišťovny. Děkujeme.

 

19. 9. 2022 Muzikohrátky, hudební vystoupení v MŠ od 9. 00 hod. Vybíráme vstupné 80,- Kč na dítě.

20. 9. 2022 – členská schůze Rady rodičů od 16.30 hod v mateřské škole.

 

Plánované akce:

– postupné zapojování dětí do společných her a aktivit dětí

– rozvoj sebeobslužných činností dětí

– rozvoj dětských kamarádských vztahů

– polodenní výlety po okolí