Základní škola Dobratice fotografie

6. 12.21MŠ DobraticeMŠ VojkoviceŠkola

Vánoční přání s poděkováním

Vážení rodiče, přátelé naší školy, milé děti,

kvůli koronavirové pandemii se toho v letošním roce dalo jen málo plánovat a životy nás všech jsou nyní svázány opatřeními nouzového stavu.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem za práci v tomto nelehkém období. Pracovníkům školy za neutuchající vnitřní sílu podílet se na řešení nových vzdělávacích výzev a vzdělávání budoucích generací. Rodičům za pomoc dětem při distanční a prezenční výuce. Dále za ohleduplné chování v období pandemie, a za to, že chápou současnou nelehkou pozici školy.  A díky patří všem žákům, kteří se na online výuku zodpovědně připravovali a v plné míře s učiteli spolupracovali.

Děkuji také všem rodičům, kteří přispěli škole věcným nebo finančním sponzorským darem. Jsme rádi, že nám pomáháte vytvářet prostředí, ve kterém jsou vaše děti spokojené.

Současně Vám chci popřát, aby následující rok 2022 byl dobrým rokem a to v tom nejširším slova smyslu, rokem ústupu epidemie a rokem restartu vzdělávání.

Osobně Vám přeji požehnané Vánoce, klid v kruhu rodinném a především zdraví pro zbytek  tohoto roku a i v roce dalším.

 

Mgr. Karla Peterková

ředitelka školy