Základní škola Dobratice fotografie

6. 9.21Škola

Oslavy 150. výročí vzniku školy

Vážení přátelé dobratické školy,

v říjnu 2021 oslaví naše škola významné výročí – uplyne 150 let od jejího založení. Při této příležitosti jsme samozřejmě dlouhodobě chystali řadu akcí pro bývalé i současné zaměstnance, žáky a širokou veřejnost. Bohužel příchodem pandemie COVID-19 byly naše plány výrazným způsobem negativně poznamenány.

Současná nestabilní epidemiologická situace zatím neumožňuje velkou společenskou akci pro širokou veřejnost realizovat. Hlavní část oslav je proto přesunuta na červen 2022. S konkrétní organizací slavnosti Vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách školy a ve zpravodaji obce.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.

 

Mgr. Karla Peterková

ředitelka školy