Základní škola Dobratice fotografie

25. 8.22DružinaŠkola

Organizace začátku školního roku 2022/2023

1.9.2022

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023
proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v 7.45 – 8.30 hod. v tělocvičně ZŠ DOBRATICE .

Po slavnostním ukončení prvňáčci s rodiči přejdou do svých tříd, kde obdrží další důležité informace.

ŠD probíhá ráno od 6.30 , odpoledne do 16.30.

ŠJ Pokud půjde Vaše dítě na oběd již 1.9.2022 je nutné provést přihlášení ve školní jídelně do 30.8.2022.

Přihlášení obědů probíhá pomocí kódu, žáci přecházející z MŠ DOBRATICE mají stejný kód jako měli v MŠ.

Žáci bez kódu zasílají přihlášení k obědu na 1.9.2022 na mail – jidelna.dobratice@seznam.cz

2.9.2022

Prvňáčci 1.A +1.B mají výuku od 7.45 do 9.25 , pak můžou odcházet domů nebo do školní družiny. Nutné napsat dítěti zprávu o odchodu ze školy.

Ostatní žáci mají výuku od 7.45 do 11.20, pak můžou odcházet domů nebo do školní družiny. Nutné napsat dítěti zprávu o odchodu ze školy.

5.9.2022

Od 5.9.2022  probíhá výuka dle rozvrhu ve všech třídách