Základní škola Dobratice fotografie

31. 3.22MŠ Dobratice

Duben 2O22

Duben 2022

2. 4. 2022 – vystoupení dětí na velikonočním jarmarku ve spolupráci s kulturní komisi Obecního úřadu v Dobraticích od 14. 00 hod.

6. 4. 2022 – Mistrovství školek v ZŠ Raškovice od 9.00 – 11. 00 hod. Naší MŠ bude prezentovat vybraných 10 předškolních dětí.

12. 4. 2022 – Velikonoční pracovní dílna rodičů s dětmi od 15. 00 hod v MŠ Dobratice.

21. 4. 2022 – fotografování všech dětí k ukončení školního roku. (Viz nabídka p. fotografky)

27. 4. 2022 – divadelní představení „Jízda trabantíka Ferdíka“ od 9. 00 hod v MŠ. Vybíráme vstupné 45,- Kč.

 

 

 

Registrace do MŠ zde